ฝ่ายการเงินและบัญชี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบของฝ่ายการเงินและบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเงินและบัญชี

พี่ฟ้ามาแจ้ง

พี่ฟ้ามาแจ้ง

ติดตามข่าวสารข้อมูลของฝ่ยการเงินและบัญชีผ่านช่องทาง Line Official Account : FA IPST เพียงสแกน QR Code สามารถรับข่าวสารพี่ฟ้ามาแจ้ง ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์