ติดต่อเรา

ฝ่ายการเงินและบัญชี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Email

fa@proj.ipst.ac.th

Phone

02-3924021 ext.1321

Address

ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์